Lektura: Paul Martin, Seks, narkotyki i czekolada. Warszawa 2010. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
Notatka:
„Wydaje się, że poszukiwanie leków sprawiających przyjemność, stymulujących układ nagrody, nie jest samo w sobie zachowaniem nienormalnym a nawet może mieć znaczenie przystosowawcze. Dopiero uzależnienie od leku trzeba traktować jako chorobę układu nagrody” Jerzy Vetulani, Uzależnienie lekowe: mechanizmy neurobiologiczne i podstawy farmakoterapii. Instytut Farmakologii Polskiej Akadamii Nauk w Krakowie.

Zadowolenie z życia jako rezultat bilansu przyjemności i nieprzyjemności ze strony układu nagrody, czy raczej odwrotnie: bilans kar i nagród zależy od aktualnie przeżywanego zadowolenia. Projekt badawczy: jak zmienia się zadowolenie z różnych aspektów swojego życia w zależności od nastroju.
Projektowane metody:
1. Skala Zadowolenia z Życia (CR)

2. Skala uczuć pozytywnych i negatywnych (SUPIN)

Polska adaptacja PANAS (Positive and Negative Affect Schedule)

Autorzy: David Watson i Lee Anny Clark

Adaptacja: Piotr Brzozowski

Procedura: badania indywidualne lub grupowe, dorośli

Narzędzie służy do pomiaru nasilenia negatywnych i pozytywnych emocji. Przeznaczone jest do mierzenia aktualnych stanów emocjonalnych oraz stałych cech afektywnych.

Opis: Narzędzie służy do pomiaru nasilenia negatywnych i pozytywnych emocji. Ma cztery różne wersje. Dwie z nich (jedna krótsza – obejmująca 20 pozycji, i jedna dłuższa – zawierająca 30 pozycji) przeznaczone są do mierzenia aktualnych stanów emocjonalnych (S20 i S30). Dwie pozostałe, analogicznie różniące się długością, dotyczą relatywnie stałych cech afektywnych (C20 i C30). Każda wersja ma postać listy przymiotników. Badany ocenia w skali od 1 do 5 stopień, w jakim przymiotniki te określają jego stan aktualny (wersja S) lub to, jak się czuje zazwyczaj (wersje C). Czas badania jedną wersją zawiera się w granicach 5-15 minut. Wyniki w każdej z nich oblicza się osobno dla dwu podskal – PU (uczuć pozytywnych) i NU(uczuć negatywnych).