Poznawanie dziecka jako proces nieskończony.
Poznawanie jako składnik interakcji (wpływ cech poznającego na jakość i rzetelność uzyskiwanych informacji.
Cechy poznającego ułatwiające poznanie:
– otwartość,
– empatyczność,
– życzliwość,
– cierpliwość,
– bezstronność (brak uprzedzeń),
– wnikliwość,

Elementy niezbędne:
– cel poznawania (czego właściwie chcemy się dowiedzieć i do czego jest nam to potrzebne?)
– wiedza o prawidłowościach rozwojowych,
– narzędzia porządkowania informacji i pomiaru (skale ocen, schematy wywiadu, plan rozmowy itp.),
– źródła informacji (dziecko, opiekunowie, rówieśnicy, dokumenty (w tym wyniki badań specjalistycznych),