Czy Michał Anioł znał budowę ludzkiego mózgu?

W 1990 r. amerykański lekarz Frank Lynn Meshberger zauważył w swojej publikacji na łamach czasopisma medycznego Journal of the American Medical Association że postaci i cienie widoczne za figurą Boga Ojca w scenie Stworzenia Adama zdobiącej ścianę Kaplicy Sykstyńskiej są anatomicznie poprawnym odwzorowaniem przekroju ludzkiego mózgu. Widoczne są płat czołowy, skrzyżowanie wzrokowe, pień mózgu, przysadka mózgowa oraz główne bruzdy mózgowia. Postać Boga Ojca nakłada się na przebieg układu limbicznego – zespołu struktur mózgu regulującego emocje, proces zapamiętywania, motywację oraz proces decyzyjny. Prawe ramię Boga przenika na zewnątrz „mózgu” w obszarze kory przedczołowej tworzącej swoistą „pamięć operacyjną” mózgu, umożliwiającą działania zależne od woli oraz myślenie analityczne. Poniżej wyciągniętego ramienia Stwórcy autor umieścił anioła o smutnym wyrazie twarzy. Obrazowanie metodą tomografii PET wskazuje na aktywację dokładnie tego obszaru mózgu u osób doświadczających smutku…

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Gazeta Współczesna Dodany: Sunday, 17 January 2010 22:30; Wg. www.nautilus.org.pl

 W prestiżowym magazynie „Neurosurgery”: dwaj badacze opublikowali swoje spostrzeżenia na temat jednego z fresków na suficie Kaplicy Sykstyńskiej „Bóg oddziela światło od ciemności”, na którym pokazana w rzucie od dołu głowa Boga ma zawierać ukryty rysunek struktury ludzkiego mózgu widzianego od dołu, wraz z pniem mózgu i rdzeniem kręgowym. W innym z fresków kaplicy, „Stworzeniu Adama”, już w roku 1990 amerykański lekarz i naukowiec dr Frank Meshberger odnalazł zaszyfrowany w postaci Boga otoczonego przez aniołów dokładny przekrój boczny mózgu. Jak przypuszczają badacze, obrazy anatomiczne mogły być sprytnym ukryciem przed papieżem  Juliuszem II zainteresowań Michała Anioła, w tym wyników potajemnie przeprowadzanych przez twórcę sekcji zwłok.

 

 

Interesujący film nt. badania neuronów: www.ted.com