PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH

Najchętniej prowadzę prace dyplomowe, które są związane z moimi zainteresowaniami – pomagam  wszystkim, którzy zapisali się na moje seminarium lub  zgłoszą się po pomoc.

Ostatnio interesują mnie problemy związane z pojęciem „bilansu psychologicznego”, czyli mówiąc w skrócie „jak ludzie oceniają swoje życie, swoje doświadczenia, doznania, przeżycia. Co zaliczają sobie „na plus”, a co „na minus”, jakie są konsekwencje bilansu – wyniku skomplikowanej buchalterii psychologicznej, bo jest oczywiste, że nie o zwykłe dodawanie i odejmowanie tu chodzi, ale „psychologiczny rachunek strat i korzyści”. W efekcie człowiek jest zadowolony ze swojego życia, pozytywnie ocenia swoje wysiłki (bilans dodatni) albo przeciwnie, ma poczucie klęski, wypalenia, przegranej (bilans ujemny).

Przykładowe tematy:

  • Rodzaje bilansu psychologicznego u osób w podeszłym wieku.
  • Wyznaczniki zadowolenia z życia w różnych okresach rozwoju człowieka.
  • Bilans psychologiczny w pracy zawodowej np. nauczyciela.
  • Uwarunkowania bilansu psychologicznego u opiekunów rodzinnych.
  • Bilans psychologiczny w zależności od orientacji temporalnej.
  • Zadowolenie z życia a aktualne samopoczucie.
  • Zadowolenie z życia a niektóre cechy osobowości

Inne tematy:

  • Stosunek człowieka do własnego ciała („ja cielesne”) a zachowania dietetyczne.
  • Znaczenie „ja cielesnego” w kontaktach interpersonalnych.
  • Ubiór i ingerencja we własne ciało a samoocena.
  • Samoocena własnych cech psychofizycznych a zadowolenie z życia.
  • Różnorodność reakcji psychofizjologicznych w związku z przeżywaniem lęku egzaminacyjnego.
  • Zmiany w zachowaniu i percepcji u osób zakochanych.
  • Poziom reaktywności a skłonność do zachowań ryzykownych.
  • Niektóre cechy temperamentu a tendencja do ulegania wypadkom.
  • Intensywność i częstotliwość doznawania przyjemności a potrzeba poszukiwania wrażeń.
  • Hierarchia wymiarów „ja” a  system wartości.
  • Motywy podejmowania leczenia odwykowego u osób uzależnionych.
  • Przejawy i przyczyny  nieprzystosowania społecznego u młodzieży gimnazjalnej.
  • Preferencje estetyczne i ich osobowościowe uwarunkowania.

Zawsze chętnie słucham propozycji studentów

(choć niezbyt często się pojawiają) i wspólnie dochodzimy

do sformułowania problematyki pracy.