”Ludzie nigdy nie czynią zła w tak szerokim zakresie i z takim zapałem jak wtedy, gdy robią to z przekonań religijnych” Umberto Eco, Cmentarz w Pradze. (Polecam)
Od siebie dodam, że wiele zła i krzywd wyrządza się w imię dobra człowieka (dla dobra pacjenta, dla dobra ucznia, dla dobra dziecka itp.) „Obdarowani” zaś nie chcą być wdzięczni… czarne owce.