Dla pedagogów każda jednostka to niepowtarzalne indywiduum podlegające określonym prawidłowościom psychologicznym, przedmiot wpływów, dydaktycznych i wychowawczych.
Dla psychologów każda jednostka to konkretyzacja ogólnych prawidłowości psychologicznych, zajmuje określoną pozycję względem innych jednostek w przestrzeni wielowymiarowej, (idealizacyjna koncepcja człowieka); przedmiot poznania (opis) i manipulowania (eksperyment)