„Oko widzi tylko to, co umysł gotowy jest przyjąć”.

Your eyes see only what your mind is prepared to comprehend.

Henri Bergson

————————————————————————-
„To, co człowiek widzi, zależy zarówno od tego, na co patrzy, jak i od tego, co nauczył się dostrzegać w swym dotychczasowym doświadczeniu wizualnym i pojęciowym”. (T. S. Kuhn, „Struktura rewolucji naukowych”, r.3 )

„Jeśli nie znasz danego języka, trudno będzie ci usłyszeć odpowiednie
dźwięki mowy, a być może nie usłyszysz ich w ogóle. Prawdziwie obcy język
jest bardzo hałaśliwy – nie na tyle, ażeby uniemożliwić rozpoznanie go jako języka,
ale wystarczająco, by niemożliwym stało się np. rozpoznanie, gdzie kończy się jedno, a zaczyna drugie słowo. Prawidłowo doświadczyć języka można wyłącznie
wtedy, gdy posiada się już jakąś jego znajomość. Kolejnego przekonującego
przykładu dostarczają cierpiące na długotrwałą ślepotę osoby, które przeszły
przywracającą wzrok operację usunięcia zaćmy. Powszechnie wiadomo,
że operacja ta przywraca prawidłowe schematy wzrokowej stymulacji, nie umożliwia
jednakże normalnego wzrokowego doświadczenia, ponieważ zależy ono ponadto od
zrozumienia stymulacji sensorycznej”. (Alva Noë, Doświadczanie świata w czasie. Avant. The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard; W: Volume II, Number 1/2011 www.avant.edu.pl
„Nasz mózg buduje modele świata i nieustannie je modyfikuje na podstawie sygnałów docierających do zmysłów. Tym zatem, co faktycznie spostrzegamy, są modele świata tworzone przez nasz mózg (…) Można by powiedzieć, że nasze spostrzeżenia to fantazje, które pokrywają się z rzeczywistością. (Chris Frith, ” Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz wewnętrzny świat.” s.144)

Boroditsky mówi: „ludzie lubią myśleć, że są obiektywni, lubią też opierać swoje decyzje na liczbach, chcą wierzyć, że są logiczni, ale tak naprawdę są pod wpływem używanych przez siebie metafor”. Thibodeau twierdzi, że co 25 słowo, którego używamy jest metaforą, ale nie wiadomo jeszcze w jakim stopniu to zjawisko wpływa na ludzi. Opisywane badania pokazują, że metafory nie służą wyłącznie do ubarwiania wypowiedzi. Często kształtują obraz zjawiska, które staramy się wyjaśnić i zrozumieć. Okazuje się, że mogą też mieć wpływ na to, jak rozwiążemy dany problem.(Thibodeau PH, & Boroditsky L (2011). Metaphors we think with: the role of metaphor in reasoning. PloS one, 6 (2)  Za:Natalia Frankowska, Jak język wpływa na myślenie? http://badania.net/jak-jezyk-wplywa-na-myslenie/)

 

„Koń jaki jest, każdy widzi” (Benedykt Chmielowski „Nowe Ateny”)