ZESTAW ZAGADNIEŃ DO EGZAMINU Z „WPROWADZENIA DO PSYCHOLOGII”

2012/2013 (Studia uzupełniające).

Przedmiot badań psychologii.
Działy psychologii.
Metody badań psychologicznych.
Biologiczne podstawy procesów psychicznych.
Rola zmysłów w poznawaniu świata.
Proces spostrzegania (percepcji)
Mechanizm uwagi.
Rodzaje uczenia się.
Proces pamięci.
Pamięć – model strukturalny.
Pamięć – model procesualny.
Myślenie jako funkcja poznawcza.
Rodzaje myślenia.
Strategie myślenia.
Emocje

 

 

ZESTAW ZAGADNIEŃ DO EGZAMINU Z „PSYCHOLOGIA KLINICZNA Z ELEMENTAMI PSYCHOPATOLOGII” 2013/2014 (Studia zaoczne i dzienne).

 • Psychologia kliniczna – przedmiot, zadania.
 • Orientacja patogenetyczna.
 • Orientacja salutogenetyczna.
 • Pojęcie normy w psychologii klinicznej
 • Podejście psychodynamiczne w psychologii klinicznej.
 • Podejście behawiorystyczne w psychologii klinicznej.
 • Podejście poznawcze w psychologii klinicznej.
 • Zaburzenia świadomości i uwagi.
 • Zaburzenia spostrzegania.
 • Zaburzenia pamięci.
 • Zaburzenia myślenia.
 • Zaburzenia emocji i motywacji.
 • Zaburzenia osobowości.
 • Uzależnienia