Category: refleksje


Psychologia a pedagogika

Dla pedagogów każda jednostka to niepowtarzalne indywiduum podlegające określonym prawidłowościom psychologicznym, przedmiot wpływów, dydaktycznych i wychowawczych.
Dla psychologów każda jednostka to konkretyzacja ogólnych prawidłowości psychologicznych, zajmuje określoną pozycję względem innych jednostek w przestrzeni wielowymiarowej, (idealizacyjna koncepcja człowieka); przedmiot poznania (opis) i manipulowania (eksperyment)

Lektura: Paul Martin, Seks, narkotyki i czekolada. Warszawa 2010. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
Notatka:
„Wydaje się, że poszukiwanie leków sprawiających przyjemność, stymulujących układ nagrody, nie jest samo w sobie zachowaniem nienormalnym a nawet może mieć znaczenie przystosowawcze. Dopiero uzależnienie od leku trzeba traktować jako chorobę układu nagrody” Jerzy Vetulani, Uzależnienie lekowe: mechanizmy neurobiologiczne i podstawy farmakoterapii. Instytut Farmakologii Polskiej Akadamii Nauk w Krakowie.

Zadowolenie z życia jako rezultat bilansu przyjemności i nieprzyjemności ze strony układu nagrody, czy raczej odwrotnie: bilans kar i nagród zależy od aktualnie przeżywanego zadowolenia. Projekt badawczy: jak zmienia się zadowolenie z różnych aspektów swojego życia w zależności od nastroju.
Projektowane metody:
1. Skala Zadowolenia z Życia (CR)

2. Skala uczuć pozytywnych i negatywnych (SUPIN)

Polska adaptacja PANAS (Positive and Negative Affect Schedule)

Autorzy: David Watson i Lee Anny Clark

Adaptacja: Piotr Brzozowski

Procedura: badania indywidualne lub grupowe, dorośli

Narzędzie służy do pomiaru nasilenia negatywnych i pozytywnych emocji. Przeznaczone jest do mierzenia aktualnych stanów emocjonalnych oraz stałych cech afektywnych.

Opis: Narzędzie służy do pomiaru nasilenia negatywnych i pozytywnych emocji. Ma cztery różne wersje. Dwie z nich (jedna krótsza – obejmująca 20 pozycji, i jedna dłuższa – zawierająca 30 pozycji) przeznaczone są do mierzenia aktualnych stanów emocjonalnych (S20 i S30). Dwie pozostałe, analogicznie różniące się długością, dotyczą relatywnie stałych cech afektywnych (C20 i C30). Każda wersja ma postać listy przymiotników. Badany ocenia w skali od 1 do 5 stopień, w jakim przymiotniki te określają jego stan aktualny (wersja S) lub to, jak się czuje zazwyczaj (wersje C). Czas badania jedną wersją zawiera się w granicach 5-15 minut. Wyniki w każdej z nich oblicza się osobno dla dwu podskal – PU (uczuć pozytywnych) i NU(uczuć negatywnych).

Poznawanie dziecka jako proces nieskończony.
Poznawanie jako składnik interakcji (wpływ cech poznającego na jakość i rzetelność uzyskiwanych informacji.
Cechy poznającego ułatwiające poznanie:
– otwartość,
– empatyczność,
– życzliwość,
– cierpliwość,
– bezstronność (brak uprzedzeń),
– wnikliwość,

Elementy niezbędne:
– cel poznawania (czego właściwie chcemy się dowiedzieć i do czego jest nam to potrzebne?)
– wiedza o prawidłowościach rozwojowych,
– narzędzia porządkowania informacji i pomiaru (skale ocen, schematy wywiadu, plan rozmowy itp.),
– źródła informacji (dziecko, opiekunowie, rówieśnicy, dokumenty (w tym wyniki badań specjalistycznych),

Założenia

W tym blogu będę zamieszczał to, co wydaje się godne zanotowania. Taki wspomagacz pamięci, rejestracja ulotnych spostrzeżeń, w danej chwili ciekawych.

Początek

Najdłuższa nawet podróż zaczyna się od pierwszego kroku. To jest mój pierwszy krok w tym blogu. Na jak długo starczy zapału?